პროფესიული მასწავლებელი - "ელექტროობა".   

   

პროფესიული მასწავლებელი - "რაოდენობრივი წიგნიერება". 

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი 

ინჟინერი (მშენებელი) 

შრომის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მენეჯერი 

მეეზოვე 

იურისტი 

სტილისტი 


სარესტორნო საქმის მწარმოებელი 

ბუღალტერი 

მოლარე 

ძრავის შემკეთებელი