სსიპ კოლეჯი "ფაზისი" 

 1. ქ. ფოთი, კონსტიტუციის 54

2. ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნოჯიხევი

 ტელ:   +995 493 275306

 ფაქსი:  +995 493 278703

 ელ-ფოსტა: poti.pazisi@yahoo.com     college@phazisi.edu.ge

დამფუძნებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის კოლეჯი "ფაზისი" წესდება

 ბრძანება №11/ნ       26.01.2017 მისამართი: 4400, საქართველო