,,გაეროს ერთობლივი პროგრამა - ,,გენდერული თანასწორობისათვის“ პროექტის ფარგლებში შემუშავებული პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების მიმართულებით დისტანციურ რეჟიმში ონლაინ ტრენინგ-კურსები. აღნიშნული კურსი გაიარა 340 მა მსმენელმა;

პროექტები, რომლებიც განხორციელდა კოლეჯში:

პროექტის სათაური: “ უნარ-ჩვევების, დასაქმების პროგრამა -phrase-2’’

შედეგები, რომელიც იქნა მიღწეული კოლეჯის მიერ:
კონცეფციის შემუშავება პროფესიულ განათლებაში ინოვაციური მეთოდების დანერგვის შესახებ
• შემუშავდა კონცეფცია პროფესიულ განათლებაში სწავლებისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდებისა და სისტემების დანერგვის შესახებ
• შემუშავდა კონცეპტუალური ხედვა პროფესიული განათლების სისტემაში კომპიუტერულიპროგრამული უზრუნველყოფისდა სხვა თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიების ფართო გამოყენებაზე MoES საქმიანობის ფარგლებში
• შემუშავდა სასწავლო კომპიუტერული პროგრამების ვირტუალური მოდელები, რომელიც ეფუძნება ინტერაქტიულ სიმულაციურ მოდელირებას და ადეკვატურ ვიზუალიზაციას,შემდეგიპროფესიების ჩამონათვალის მიხედვით (რძის გადამმუშავებელი, ხილისა და ბოსტნეულის გადამმუშავებელი, მეღვინე, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სპეციალისტი, ელექტრიკოსი).
• შემუშავდა ელექტრონული გამოცდების ახალი მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება 5 არჩეული პროფესიისათვის: რძის გადამმუშავებელი, ხილისა და ბოსტნეულის გადამმუშავებელი, მეღვინე, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სპეციალისტი, ელექტრიკოსი.
• შერჩეული პროფესიული კოლეჯის თანამშრომლები(მასწავლებლები და ხარისხის მენეჯერები) გადამზადებულია შემუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების მიზნით
• შემუშავებულია მინიმალური სისტემური სპეციფიკაციები კომპიუტერული ტექნიკისთვის შემუშავებული პროგრამებისგანსახორციელებლად.

პროფესიული გადამზადების კურსები
• ელექტრონული სასწავლო კომპიუტერული უზრუნველყოფის პროგრამა დანერგილია ელექტრიკოსის პროფესიაში;
• ელექტრონული სასწავლო მასალები დანერგილია და ტესტირებულია ელექტრიკოსის პროფესიაში;
• არანაკლებ 15 ზრდასრული გადამზადებულია ელექტრიკოსის პროფესიაში (მათ შორის სამუშაო გამოცდილების მოდული);
• არანაკლებ 15 ზრდასრული გადამზადებულია ამწის მემანქანის პროფესიაში (მათ შორის სამუშაო გამოცდილების მოდული).

ქართულ- ესტონური პროექტი - "პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში"
მისაღწევი შედეგი: 
გაცვლითი პროგრამები - სტაჟირებული მასწავლებლები;
სტაჟირებული პროფესიული სტუდენტები;
ერთობრივად შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები;
ტრენინგები მენეჯმენტსა, პროფ.ორიენტაციასა და კარიერის დაგეგმვისა და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარების საკითხებში.

"ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართელოს პროფესიული განათლების პროექტის პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარების საგრანტო პროექტი - "ინოვაციები მეთევზეობის ინდუსტრიაში".

ტრენინგ კურსები - შპს "აჭარა ტექსტელი" ს დაფინანსებით სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტების მიმართულებით - 2500 გადამზადებული მსმენელი.დასაქმების პროგრამა
• არანაკლებ 12 სამუშაოს მაძიებელი გადამზადებულია 2 შერჩეულ პროფესიაში;
არანაკლებ 9 სამუშაოს მაძიებელი დასაქმებულია.