პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,ბუღალტრული აღრიცხვა'' პროფესიულ სტუდენტთა შემაჯანმებელი პრეზენტაციები მოდულის "პრაქტიკული პროექტი" ფარგლებში.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg