სსიპ კოლეჯში "ფაზისი", პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ელექტრული ტექნიკის მონტაჟი და ექსპლუატაცია" ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტთა შერჩევა განხორციელდა.
კოლეჯის მისია - მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრონციპებზე დაფუძნებული პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გახლავთ

 

e1.jpg e2.jpg e3.jpg
e4.jpg e5.jpg e6.jpg