ყურადღება!!!!
სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისი“ აცხადებს მიღებას პროფესიული მომზადების პროგრამაზე
ელექტრული ტექნიკის მონტაჟი და ექსპლუატაცია“
სწავლის ხანგრძლივობა - 13 კვირა
რეგისტრაციის დაწყება - დასრულების ვადები:
2021 წლის 19 -28 მარტი
რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელსაც შეუსრულდა 17 წელი.
რეგისტრაციისას თან უნდა იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
აპლიკანტები შეირჩევიან კომისისთან გასაუბრების საფუძველზე
სწავლა დაიწყება 2020 წლის 05 აპრილს.
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერთიფიკატს.
რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ელექტრონულ პორტალზე
www vet.emis.ge
ან მობრძანდეთ კოლეჯში
მისამართი:
ქ. ფოთი, კონსტიტუციის ქ. № 54
ტელ:
0195 27 53 06 ; 557 91 75 25; 577 57 11 91
ელ.ფოსტა
phazisi.edu.ge