სსიპ კოლეჯში "ფაზისი", პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ელექტრული ტექნიკის მონტაჟი და ექსპლუატაცია" სწავლის პროცესი დაიწყო.

 

ee1.jpg

ee2.jpg

ee3.jpg

ee4.jpg