სსიპ კოლეჯში "ფაზისი", პროფესიული მომზადების პროგრამა ,,ხელით ელექტრორკალური შედუღება" სასწავლო პროცესი.

 

es1.jpg

es2.jpg

es3.jpg

es4.jpg

es5.jpg

es6.jpg