სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისი“ აცხადებს მიღებას პროფესიული მომზადების პროგრამაზე
,,ელექტრული ტექნიკის მონტაჟი და ექსპლუატაცია“
სწავლის ხანგრძლივობა - 13 კვირა
რეგისტრაციის დაწყება - დასრულების ვადები:
2021 წლის 01-08 ნოემბერი
რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელსაც შეუსრულდა 17 წელი და აქვს საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
აპლიკანტები შეირჩევიან გასაუბრების საფუძველზე
სწავლა დაიწყება 2021 წლის 22 ნოემბერს.
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს.
რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ონლაინ პორტალზე
www. Vet.emis.ge
ან მობრძანდეთ კოლეჯში
მისამართი:
ქ. ფოთი, კონსტიტუციის ქ. № 54

ტელ: 0195 27 53 06 ; 557 91 75 25; 577 57 11 91

ელ.ფოსტა