სსიპ კოლეჯში "ფაზისი", პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ელექტრული ტექნიკის მონტაჟი და ექსპლუატაცია" ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტთა შერჩევა განხორციელდა.
კოლეჯის მისია - მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრონციპებზე დაფუძნებული პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გახლავთ

 

 

e1.jpg

e2.jpg

e3.jpg

e4.jpg