შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში, გარემოს დაცვის ერთობრივი მონიტორინგის ფარგლებში ჩატარებულ ტრენინგზე ,,კოლხეთის ეროვნული პარკის ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი'' მონაწილეობა მიიღეს კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის - "შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიები" - პროფესიულმა სტუდენტებმა თამაზ ჯგუბურიამ და ნათია კორტავამ. სტუდენტებს სერტიფიკატი და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ.

 

 

s1.jpg

s2.jpg

s3.jpg

s4.jpg

s5.jpg

s6.jpg