,გაეროს ერთობლივი პროგრამის - ,,გენდერული თანასწორობისათვის“ პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ინგლისური ენის ზოგადი კურსის (A2-B1 დონე)“ მსმენელების საბოლოო შეფასების პროცესი.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg