სსიპ კოლეჯში "ფაზისი", 2021 წლის მიღების აპლიკანტებისათვის, წარმატებით მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი - მოტივაციური გასაუბრება და შემოქმედებითი ტური.

შერჩევის პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები.

წარმატებები თითოეულ აპლიკანტს

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg