დიდი მადლობა ჩვენს გერმანელ პარტნიორს - "ებერჰარდ შოკის" ფონდს - მხარდაჭერისთვის!

Vielen Dank an unseren deutschen Partner - der Eberhard-Schoeck-Stiftung - fuer die Unterstuetzung!