,,გაეროს ერთობლივი პროგრამის - ,,გენდერული თანასწორობისათვის“ პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ძიძა '' მსმენელების სასწავლო და შეფასების პროცესები.

 

g1.jpg

g2.jpg

g3.jpg

g4.jpg

g5.jpg

g6.jpg

g7.jpg

g8.jpg