,,გაეროს ერთობლივი პროგრამის - ,,გენდერული თანასწორობისათვის“ პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,შინმოვლის სპეციალისტი“ მსმენელების საბოლოო შეფასების პროცესი.

 

g1.jpg

g2.jpg

g3.jpg

g4.jpg