პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა'' (დუალური) პროფესიულ სტუდენტთა საკვალიფიკაციო გამოცდა თეორიულ ნაწილში.

 

l1.jpg

l2.jpg

l3.jpg

l4.jpg

l5.jpg

l6.jpg