პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის მეორე ეტაპი იწყება.
შერჩევის პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა აქვთ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც 2021 წელს დარეგისტრირდნენ პორტალზე vet.emis.ge და ვერ მოიპოვეს სტუდენტის სტატუსი.
სასურველი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია 13-დან 15 ოქტომბრის ჩათვლით პორტალზ https://vet.emis.ge/#