პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ ფერმერობა მეთევზეობაში “ პროფესიული სტუდენტების მიმდინარე პრაქტიკული პროცესი. შესრულდა:

ტბორიდან თევზის ამოჭერა;

სხვადასხვა სახეობის ლიფსიტების გადარჩევა;

სტანდარტების შესაბამისად, ამოჭერილი თევზებიდან სადედე ჯგუფის თევზების შერჩევა.

m1.jpg m2.jpg m3.jpg m4.jpg m5.jpg m6.jpg