მეგობრებო, მორიგი წარმატების შესახებ უნდა გამცნოთ!

 დღეს, 2 აგვისტოს ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე, სსიპ კოლეჯი "ფაზისი"კვლავ წარმატებით წარსდგა და მოიპოვა შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლება:
ߑ‰ "მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შემკეთებელი" - განხორციელების ადგილი: ხობი, ნოჯიხევი.
ߑ‰"მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შემკეთებელი" განხორციელების ადგილი: ფოთი
ߑ‰ ,,მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შემკეთებელი" - განხორციელების ადგილი: ფოთი
ߓŒმადლობა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს კოლეჯისადმი გამოხატული ნდობისათვის. ასევე, გულითადი მადლობა კოლეჯის თანამშრომლებს თავდაუზოგავი შრომისათვის.
ߑვულოცავთ კოლეჯს მორიგ წარმატებას!
ამასთანავე, სსიპ კოლეჯი „ფაზისი“ აგრძელებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
ߓŒლაბორატორიული საქმე მეთევზეობაში
ߓŒფერმერობა მეთევზეობაში
ߓŒთევზის გადამუშავება
ߓŒინფორმაციის ტექნოლოგია
ߓŒამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება
ߓŒშედუღება
ߓŒსამკერვალო წარმოება
ߓŒსარესტორნო მომსახურება
ߓŒფერმერი მემცენარე"
ߓŒშრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები"
ߓŒკომპიუტერული ქსელი და სისტემები -ორი მიდგომით:
მოდულური, ინტეგრირებული
Œსასტუმრო მომსახურება - ინტეგრირებული
‰ ინტეგრირებული პროგრამა საშუალებას აძლევს საბაზო (9 კლასი)
საფეხურის განათლების მქონე პირს, კოლეჯში სწავლის დასრულების შემდეგ მიიღოს საჯარო სკოლის ატესტატთან გათანაბრებული პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი და სურვილის შემთხვევაში, სწავლა განაგრძოს
 ߔ‘ სასურველ უმაღლეს სასწავლებელში.
იჩქარეთ! რეგისტრაციის ვადები შეზღუდულია, გაგრძელდება მხოლოდ 10 აგვისტოს ჩათვლით