პროფესიული მომზადების პროგრამების 2019 წლის კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ:

გთხოვთ, გამოცხადდეთ კოლეჯში სერტიფიკატების მისაღებად 2020 წლის 05 აგვისტოს 14:00 საათზე. 

სერტიფიკატი გაიცემა შემდეგი პროფესიული მომზადების პროგრამების ფარგლებში:
ߓŒელექტრული ტექნიკის მონტაჟი და ექსპლუატაცია
ߓŒსასტუმროს კვებისა და სასმელების მომსახურება
ߓŒსასტუმროსა და რესტორნის საზოგადოებრივი არეალის სისუფთავის უზრუნველყოფა
ߓŒ
ტანსაცმლის დეტალების შეერთება და თბურ-დანამვითი მოწყობილობების ოპერირება