სსიპ კოლეჯიფაზისიფოთსა და ხობში აცხადებს რეგისტრაციას სახელმწიფოს მიერ 100% დაფინსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე.