კოლეჯის ,,ფაზისი'' პროფესიული სტუდენტები საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს აწყობენ კოლეჯში მიმდინარე პროფესიულ საგანმანთლებლო პროგრამებთან და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.

p1.jpg p10.jpg p2.jpg p3.jpg p4.jpg
p5.jpg p6.jpg p7.jpg p8.jpg p9.jpg