კოლეჯის ,,ფაზისი'' პროფესიული სტუდენტები საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს აწყობენ კოლეჯში მიმდინარე პროფესიულ საგანმანთლებლო პროგრამებთან და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.

 

10s.jpg

1s.jpg

2s.jpg

3s.jpg

4s.jpg

5s.jpg

6s.jpg

7s.jpg

8s.jpg

9s.jpg