კოლეჯის სტუდენტები სემინარზე სალონში "ვიზუალი".
სემინარის თემა - კოლორისტიკა და ფერების კლასიფიკაცია.
სპეციალობა "თმის მომსახურება
sa1.jpg sa2.jpg sa3.jpg sa4.jpg sa5.jpg sa6.jpg