ყურადღება!!!

სსიპ კოლეჯში ,,ფაზისი'' 2020 წლის 17 აგვისტომდე მიმდინარეობს რეგისტრაცია პროფესიული მომზადების მოკლევადიან სახელმწიფო პროგრამებზე:

1. ,,სასტუმროსა და რესტორნის საზოგადოებრივი არეალის სისუფთავის უზრუნველყოფა''

(სწავლის ხანგრძლივობა 6 კვირა)

2. ,,სასტუმროს კვებისა და სასმელებით უზრუნველყოფა''

(სწავლის ხანგრძლივობა 6 კვირა)

კურსდამთავრებულები მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს

ქართულ და ინგლისურ ენაზე), რომელიც დაეხმარება მათ წარმატებით დასაქმებაში.

ასაკი შეუზღუდავია, სწავლა უფასოა.

იჩქარეთ,

რეგისტრაციის დასრულებამდე სულ რამოდენიმე დღე დარჩა!!!