პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა'' (დუალური) პროფესიულ სტუდენტთა საკვალიფიკაციო გამოცდა პრაქტიკულ ნაწილში პარტნიორი კომპანიის ბაზაზე.

 

s1.jpg

s2.jpg

s3.jpg

s4.jpg

s5.jpg

s6.jpg