სსიპ კოლეჯში "ფაზისი", პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ხელით ელექტრო რკალური შედუღება" ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტთა შერჩევა განხორციელდა.
კოლეჯის მისია - მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრონციპებზე დაფუძნებული პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გახლავთ

 

s1.jpg

s2.jpg

s3.jpg

s4.jpg

s5.jpg

s6.jpg

s7.jpg

s8.jpg