სსიპ კოლეჯში ,,ფაზისი', დასრულდა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების პროცესი სპროფესიული მომზადების პროგრამაზე ,,ხელით ელექტრორკალური შედუღება".
პროგრამის პრაქტიკული ნაწილი განხორციელდა პარტნიორ ორგანიზაციაში შპს ,,მოდული თიზ". აღსანიშნავია ისიც, რომ კოლეჯში აშენდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სახელოსნო, სადაც ყველა პირობაა შექმნილი სრულყოფილი, კვალიფიციური უნარების შეძენა/გამოიმუშავებისთვის .

შემაჯამებელი გაკვეთილი პრაქტიკულ ნაწილში.

მსმენელებმა დაადასტურეს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

კოლეჯი კვლავ გეგმავს განახორციელოს აღნიშნული პროგრამა. დაინტერესებულმა პირებმა მომართეთ კოლეჯის შესაბამის სამსახურს და/ან თვალი ადევნეთ კოლეჯის ვებ გვერდსა და/ან ფეისბუქ გვერდს.

 

s1.jpg

s2.jpg

s3.jpg

s4.jpg

s5.jpg