თეორიული და სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკული პროცესი. სსიპ კოლეჯის „ფაზისი“ ხობი, ნოჯიხევის განყოფილება.

 

te1.jpg te2.jpg te3.jpg te6.jpg
te4.jpg te5.jpg te7.jpg