დღეს, 3 დეკემბერს, შეზღუდული შესაძლებლბის პირთა საერთაშორისო დღეა. მნიშვნელოვანია - საზოგადოებამ, თითოეულმა მოქალაქემ, თითოეულმა ჩვენთაგანმა იცოდეს და პატივი სცეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სპეციფიკურ საჭიროებებს და უზრუნველყოს შესაბამისი გარემო, რათა მათ სხვებთან ერთად, თანასწორ პირობებში შესძლონ საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლების რეალიზება.
კოლეჯი ,,ფაზისი'' უერთდება და მხარს უჭერს შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირებას.

 

sh1.jpg

sh2.jpg

sh3.jpg

sh4.jpg

sh5.jpg

sh6.jpg

sh7.jpg

sh8.jpg