სსიპ კოლეჯის ,,ფაზისი’’, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოჯიხევის განყოფილება

 

x1.jpg

x2.jpg

x3.jpg

x4.jpg

x5.jpg

x6.jpg

x7.jpg

x8.jpg