კოლეჯში 14 ნოემბერს ჩატარდა ღონისძიება თემაზე ,, ნარკომანია და ძალადობა ოჯახში ''.

 

1z.jpg

z2.jpg

z3.jpg