,,გაეროს ერთობლივი პროგრამის - ,,გენდერული თანასწორობისათვის“ პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ძიძა“ მსმენელების საბოლოო შეფასების პროცესი

 

d1.jpg

d2.jpg

d3.jpg

d4.jpg

d5.jpg

d6.jpg