,,გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში" პროექტის ფარგლებში, სსიპ კოლეჯს “ფაზისი“, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,ფერმერი მემცენარე” მიმართულებით პრაქტიკული სწავლების სრულფასოვნად განხორციელების მიზნით სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა გადაეცა.

 

 

1t.jpg

2t.jpg

3t.jpg

4t.jpg

5t.jpg

6t.jpg