2020 წლის პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამები

2019 წლის პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამები

2019 წლის საშემოდგომო მიღება  

2011-2012 სასწავლო წელსკოლეჯში ჩაირიცხა და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ეუფლებიან შემდეგი სპეციალობის პროფესიული სტუდენტები:
 

 

ჯგ.№43 -ბუღალტერი- 20 სტუდენტი.
 
ჯგ.№44 -ძრავის შემკეთებელი- 16 სტუდენტი.
 
ჯგ.№45 -ოფისის მენეჯერი- 20 სტუდენტი.
 
ჯგ.№46 -სასტუმრო საქმის მწარმოებელი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№47 -სარესტორნო საქმის მწარმოებელი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№48 -სამანქანე განყოფილების მეზღვაური- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№49 -ელექტრიკოსი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№50 -პარიკმახერი- 22 სტუდენტი.
 
ჯგ.№51 -სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№52 -შემდუღებელი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№53 -დურგალი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№54 -პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი- 24 სტუდენტი.
 
ჯგ.№55 -ოფისის მენეჯერი- 20 სტუდენტი.
 
ჯგ.№56 -საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი- 20 სტუდენტი.
 
ჯგ.№57 -პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი- 24 სტუდენტი.
 


 

მოკლევადიანი პროგრამები 
 
1. მებათქაშე - 15 სტუდენტი.
 
2. რკინაბეტონის სამუშაოთა მწარმოებელი მუშა - 15 სტუდენტი.
 
3. სანტექნიკოსი - 13 სტუდენტი.
 
4. ელექტრიკოსი - 12 სტუდენტი.
 
5. დურგალი - 11 სტუდენტი.
 
6. ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 133 სტუდენტი.
 
7. ინგლისური ენა - 10 სტუდენტი.
 
8. CISCO -ს ავტორიზებული პროგრამა - 12 სტუდენტი.


2010-2011 სასწავლო წლის 20 სექტემბრისათვის კოლეჯში ჩაირიცხა და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ეუფლებიან შემდეგი სპეციალობის პროფესიული სტუდენტები:
 

 

ჯგ.№24 -გამყიდველ-კონსულტანტი- 16 სტუდენტი
 
ჯგ.№25 -ქალისა და მამაკაცის სტილისტი- 18 სტუდენტი.
 
ჯგ.№26 -დურგალი- 16 სტუდენტი.
 
ჯგ.№27 -არასაბანკო სისტემის მოლარე-ოპერატორი- 17 სტუდენტი.
 
ჯგ.№28 -ბუღალტერ-მოანგარიშე- 32 სტუდენტი.
 
 ჯგ.№29 -სამშენებლო საქმის ოსტატი- 16 სტუდენტი.
 
ჯგ.№30 -საქმის მწარმოებელი- 23 სტუდენტი.
 
ჯგ.№31 -გემის მოტორისტი- 31 სტუდენტი.
 
ჯგ.№32 -ავტომობილის ძრავის შემკეთებელი - 17 სტუდენტი.
 
ჯგ.№33 -პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი- 25 სტუდენტი.
 
ჯგ.№34 -ელ. შემდუღებელი- 22 სტუდენტი.
 
ჯგ.№35 -ფართო პროფილის დალაქი- 21 სტუდენტი.
 
ჯგ.№36 -სანერგე მეურნეობის ოსტატი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№37 -ბუღალტერი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№38 -ძრავის შელკეთებელი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№39 -სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი- 15 სტუდენტი.
 
ჯგ.№40 -ელექტრიკოსი-16 სტუდენტი.
 
ჯგ.№41 -სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი- 15 სტუდენტი.


  
      

2009-2010 სასწავლო წლისათვის კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას ეუფლება 286 პროფესიული სტუდენტი.

 

 ჯგ.№2 - გემის ლითონის კორპუსის ამწყობი; ელექტროშემდუღებელი - 17 სტუდენტი.

 ჯგ.№10 -  გემის ენერგეტიკული დანადგარების ექსპლოატაცია - 28 სტუდენტი.

 ჯგ.№11 - ავტომობილის შემკეთებელი ზეინკალი - 17 სტუდენტი.

 ჯგ.№12 - მდივან-რეფერენტი - 17 სტუდენტი.

 ჯგ.№13 - მდივან-რეფერენტი - 18 სტუდენტი.

 ჯგ.№14 - ბუღალტერ-მოანგარიშე - 23 სტუდენტი.

 ჯგ.№15 - ბუღალტერ-მოანგარიშე - 22 სტუდენტი.

 ჯგ.№16 - პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი - 25 სტუდენტი.

 ჯგ.№17 - პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი - 20 სტუდენტი.

 ჯგ.№18 - ფერმერი - 16 სტუდენტი.

 ჯგ.№19 - ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 21 სტუდენტი.

 ჯგ.№20 - პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი - 10 სტუდენტი.

 ჯგ.№21 -ქალისა და მამაკაცის სტილისტი- 16 სტუდენტი.

 ჯგ.№22 -გამყიდველ-კონსულტანტი- 19 სტუდენტი.

 ჯგ.№23 - კალატოზი - 17 სტუდენტი.